Visibilitzar la diversitat és una iniciativa de l’àrea de joventut del CIM que, desenvolupada per Vicent Lozano Gil en col·laboració amb entitats especialitzades, ofereix una guia de lectura, recursos audiovisuals i adreces web destinada principalment a infants, adolescents i persones joves adultes.

L’objectiu principal és, com figura en el títol, visibilitzar la realitat d’un grup molt divers de persones que encara constitueixen una minoria estigmatitzada i posar al seu abast materials amb els quals puguin identificar-se; alhora, serveix per donar a conèixer la seva realitat al conjunt de la societat, sense esterotips ni prejudicis.

La guia es va presentar per primer cop el maig de 2018, i el que es pot observar actualment és resultat d’una revisió i ampliació realitzada el 2020.